31 Mayıs 2013 Cuma

İçki yasağı ile ilgili hadis-i şerifler

Bugüne kadar bu günahı işleyen kardeşler tevbe edip ALLAH'tan rahmet dilesinler. Bu hatayı birdaha yapmamaya gayret göstersinler..Hadislerin anlaşılmasında göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar kısaca bir işi yapmaya teşvik, bir kötülüğü yapmaktan sakındırmaktır. İşte bu hadisleri anlarken bu hususların dikkatten uzak tutulmaması gerekir. Bu hadislerde de anne babaya asi olunmaması, içki içilmemesi gerektiği bunların büyük günahlardan olduğu kaçınılması gerktiği vurgulanmakta ve böylece bu tür kötülüklerden sakındırılma hedeflenmektedir. Dikkat edilirse hadisi şeriflerde kötü olan davranışlardan kaçınılması ısrarla ve sonunun kötü olacağı, böyle yapan kimsenin cennete giremeyeceği gibi bir mümin için çok kötü bir sonuç işaret edilerek bu tür davranışlardan kaçınılması belirtilmektedir. Bazı hadislerde de çok küçük de olsa bir iyiliği yapan kimse için ' şunu yapan' cennete girecektir vb. iyililkleri yapmaya teşvik eden hadisler bulunmaktadır. Söz konusu hadisleri de bu bağlamda değerlendirmek maksada daha uygun düşecektir.

Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içki konusunda ki bazı hadis-i şerifleri: 
1- "Sarhoşluk veren her şey haramdır." (Buhari, Müslim) 

2- "Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır." (Ebu Davud, No: 3681, Tirmizi, No: 
1865) 
3- "İçki kötülüklerin anasıdır." Diğer bir rivayete göre de, "İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır.
(Hz. Osman (r.a)'dan nakledilmiş. Sünen-i Nesai eşribe, 44.) 
4- "Ümmetimden bir taife olur ki; alkollü içki içerler ve içkinin namını tebdil edip, istedikleri bir ismi ona takarlar." (Ebu 
Davud, Nesai, eşribe, 41.) 
5- "Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis marazdır (hastalık vericidird)." Müslim, Ebu Davud, Tirmizi.) 
6- "Üç grup Cennet'e giremez: 1) Minnet edici (başa kakıcı), 2) Anne, babasına isyankâr olan, 3) İçkiye müdavim olan 
(devam eden)." (Nesâi, zekat, 69.) 
7- "Cenab-ı Hak, şaraba, içene, dağıtana, satana, alana, saklamasını isteyene, yüklenip götürene, satıp parasını yiyene lânet ediyor." (İbn-i Ömer (r.a.)'dan naklen Ebu Davud ve Tirmizi'de) 
8- "Sarhoşluk veren şeyler on yönden lanet edilmiştir. Bizzat sarhoşluk veren şeye, hammaddesini ezen veya sıkana, ezip 
sıktırana, satıcısına, satın alana, nakliyesi ile uğraşana, kendisine götürülen kimseye, bütün bu işlerden elde edilen kazancı yiyene, 
içene, içilmek üzere ikram edene." (S. İbn-i Mace, Eşribe/6, Hadis No: 3380) 
9- "İçkiden kaçınınız. ALLAH'a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır." (Hz. Osman 
(r.a.)'dan nakledilmiş. Nesai, Eşribe, 44.) 
10- "Alkollü içkiler yasaklandığına dair vahiy geldiğinde, Rasûlullah (s.a.s.) pazara çıktı ve bunun alışverişinin de yasaklandığını bildirdi." (İbn-i Mâce, Eşribe, 7.)


Etiketler

İçki yasağı ile ilgili hadisler, içki yasağı hadis

0 yorum:

Yorum Gönder